Ukonniemen testausasema tarjoaa palveluita yksityishenkilöille ja ryhmille. Testauspalvelut on tarkoitettu niin kunto- ja terveysliikkujille kuin eri lajien huippu-urheilijoille.

Testausasemapalvelut pitävät sisällään monipuoliset mahdollisuudet terveydentilan, kehon koostumuksen, lihastasapainon, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon sekä hermolihasjärjestelmän suorituskyvyn selvittämiseksi. Lähes kaikki tarjolla olevat testauspalvelut voidaan suorittaa myös aseman ulkopuolella lajinomaisessa ympäristössä. 

Testauksen palveluketju koostuu sopivan testaustyypin valinnasta, testivarauksesta, testin suorittamisesta ja testituloksista.

Testauspalvelut tuottaa Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Miksi testata?

Testaamalla saadaan faktaa urheilijan ominaisuuksista, suorituskyvystä ja eri osa-alueiden vahvuuksia sekä heikkouksia. Testaus on tärkeää harjoittelun seurannassa ja harjoitusohjelmien laatimisessa.

Mitä testaamme?

Testaamme räjähtävään voimaa, nopeutta ja ketteryyttä sekä kestävyyttä. Kokoa itsellesi tai ryhmällesi näistä sopiva testikokonaisuus. Saatavuuden varmistamiseksi testiajat tulee varata 3 viikkoa ennen testiä.

Räjähtävän voiman testaus

Vertikaalihypyillä testataan alaraajojen räjähtävää voimantuottokykyä. Vertikaalihypyt voidaan suorittaa myös lisäpainoilla. Testi suoritetaan OptoJump -laitteistolla. Optiset sensorit mahdollistavat testien suorittamisen lajinomaisella alustalla. 

Voimantuoton testaus

Testilaitteena toimii Flex-mittauslaitteisto ja se on tarkoitettu myös harjoituskäyttöön. Laitteen ja tehonmittauksen avulla voi hakea optimaaliset tehoalueet voimaharjoitteluun. 

Nopeuden ja ketteryyden testaus

Maksimaalisissa nopeustesteissä mitataan urheilijan kykyä liikkua ennalta määrätty matka mahdollisimman nopeasti. Ketteryyden testaamisessa mitataan urheilijan kykyä kiihdyttää, jarruttaa ja tehdä suunnanmuutoksia mahdollisimman nopeasti.  Testit suoritetaan Fitlight -valokennoilla.

Kestävyystestit

Kestävyyskunto voidaan yksiselitteisesti määritellä elimistön maksimaalisena hapenottokykynä tai kykynä käyttää happea energia-aineenvaihdunnassa.  Yksinkertaisin tapa mitata hapenottokykyä on suorittaa niin sanottu epäsuoratesti sykettä tai suoritettuun testiin käytettyä aikaa mittaamalla. Suoratesti tehdään hengityskaasuja mittaamalla. 

Imatran Ketterä Ukonniemen testausasemalla

Imatran Ketterä on hyödyntänyt Ukonniemen testiaseman palveluja ja laitteistoa jo vuodesta 2018 alkaen.

Säännöllisellä testaamisella saadaan dataan perustuvaa palautetta urheilijalle ja valmentajille siitä kuinka harjoittelujaksot ovat tehonneet, ovatko toivotut ominaisuudet kehittyneet ja mitä ominaisuuksia tulisi edelleen kehittää.

Kasva urheilijaksi -testipatteristo

Kasva urheilijaksi on nuorten urheilijoiden monipuolisuustesti. Testi auttaa nuorta urheilijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityshaasteensa monipuolisissa liikuntataidoissa. Testissä mitataan nopeutta, nopeusvoimaa, liikkuvuutta, lihaskuntoa sekä kestävyyttä.

Kehonkoostumusmittaus Inbody

Kehonkoostumusmittaustesti tehdään InBody 770 -laitteella. Laitteella voidaan selvittää mm. lihas-rasvamassasuhdetta, kehon viskeraalisia rasvoja, lihasjakaumaa tai mahdollisia puolieroja kehossa. 

Lisätiedot ja varaukset

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu antaa lisätietoa testauspalveluista sekä apua sopivan testauspatteriston valintaan. Kaikille avoimia testipäiviä järjestetään kerran kuussa, yli 5 hengen ryhmälle kannattaa varata oma testipäivä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!