Kestävyyskunto voidaan yksiselitteisesti määritellä elimistön maksimaalisena hapenottokykynä tai kykynä käyttää happea energia-aineenvaihdunnassa. Toisin sanoen, mitä korkeampi hapenottokyky sitä parempi kestävyyskunto. Hapenottokykyä voidaan mitata monella eri tavalla. Yksinkertaisin tapa on suorittaa niin sanottu epäsuoratesti sykettä tai suoritettuun testiin käytettyä aikaa. Suoratesti tehdään hengityskaasuja mittaamalla hengityskaasuanalysaattorilla.

Hapenkulutuksen muutokset voivat kestävyysurheilijoilla olla pieniä, eikä muutoksia pystytä epäsuoralla testillä välttämättä tarkasti huomaamaan. Tällöin on parempi käyttää suoraa testimenetelmää, jossa kehon sisään- ja uloshengitysilma analysoidaan tarkasti hengityskaasuanalysaattorilla testin aikana. Menetelmällä pystytään määrittämään maksimaalinen hapenkulutus tarkasti.

Hengityskaasumittauksella mitataan käytännössä, kuinka paljon keho käyttää happea suorituksen aikana ja paljonko hiilidioksidia se tuottaa. Arvoista pystytään laskemaan ja arvioimaan, kuinka paljon keho käyttää lihastyössään rasvoja ja hiilihydraatteja eri kuormitustasoilla. Tieto auttaa harjoittelun suunnittelussa ja seurannassa, jolloin harjoittelua voidaan suunnata oikeaan suuntaan.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä harjoittelun suunnittelussa suoran testin perusteella on sykkeen ja veren laktaattipitoisuuden suhde. Laktaattipitoisuudella ja hengityskaasumittauksella voidaan määrittää harjoitustehot sekä aerobisen ja anaerobisen kynnykset.

K5 testaus

Maksimaalinen hapenottokyky voidaan mitata monella eri tavalla. Spirometrimittauksessa hengityskaasut analysoidaan kuormitustestin aikana. Uloshengitetystä ilmasta analysoidaan hapen sekä hiilidioksidin määrä, jonka jälkeen määritetään koehenkilön maksimaalinen hapenottokyky. Pystymme tekemään hapenottokykytestit koehenkilölle sopivalla tavalla eri protokollia käyttäen. Submaksimaalisessa testissä ei poljeta uupumukseen asti ja maksimaalisessa testissä puolestaan testi suoritetaan loppuun asti. 

Testit

  • Maksimaalinen hapenottokykytesti polkupyörätestinä  
  • Submaksimaalinen hapenottokykytesti polkupyörätestinä  

Testeissä käytettävä laitteisto

  • K5 Spiroergometri. Laitteistona toimii Cosmed K5 - uuden sukupolven mobiili spiroergometrilaitteisto, joka on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön.  K5 käyttää viimeisintä teknologiaa, mukaan lukien COSMEDin 4. sukupolven optoelektronista lukijaa ja luotettavaa lineaarisesti ja nopeasti reagoivaa O2 (GFC) ja CO2 (NDIR) -sensoria. Älykäs metabolinen näytteenottotekniikka. IntelliMET ™ mittaa kaasunvaihtoa joko mikro-dynaamisella sekoituskammiolla tai hengitys-hengitys-tekniikalla
  • Wattbike. Testissä on käytössä Wattbike -pyörä
  • Lactate scout. Testissä voidaan ottaa myös laktaatin mittaus Lactate scout -laktaattimittarilla. Laktaattiarvojen mittaus luo pohjan oikeanlaisen harjoitteluohjelman tekemiseen niin ammattiurheilijoille kuin myös kuntolijoille, joilla on korkeat tavoitteet

Ennen testiä

  • Testiin valmistautuminen ohjeistetaan etukäteen kirjallisesti testin varaamisen jälkeen

Testin jälkeen

  • Tuloslomake, joka sisältää perustiedot testistä ja tuloksen.

Testipaikkana toimii Ukonniemi-areena.  Testin kesto n. 20 minuuttia mutta koko testausprosessiin on hyvä varata 1 tunti.

Hinta suora ilman laktaatteja 110€/hlö, suora laktaateilla 120€/hlö