Kehonkoostumusmittaustesti tehdään InBody 770 -laitteella. Mittausmenetelmä perustuu sähkön johtuvuuteen ihmiskehossa. Laitteella voidaan selvittää mm. lihas-rasvamassasuhdetta, kehon viskeraalisia rasvoja, lihasjakaumaa tai mahdollisia puolieroja kehossa. Mittausta suositellaan käytettäväksi harjoittelun seurannassa mm. alku- ja loppumittaukset. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää elintapaneuvonnassa ja osana määrätietoista valmennusta. Mittaukseen voi osallistua henkilö, jolla ei ole sydämen tahdistinta, isoja raajaproteeseja, metallia kehossa tai raskaana oleva henkilö. Mittaus tehdään lähtökohtaisesti alusvaatepainossa.

Ennen testiä

  • vältä raskasta ruokailua 3 tuntia ennen testiä sekä raskasta liikuntaa 24 tuntia ennen testiä

Testin jälkeen

  • testistä tulostetaan A4-kokoinen tuloste. Testitulokset käydään läpi testattavan kanssa testin jälkeen

Testipaikkana toimii Ukonniemi-areena tai laitteistoa voidaan tarvittaessa siirtää. Testin kesto noin 3 minuuttia,

palaute 12 minuuttia. Hinta 30€/hlö